پسریییییییی


"زندگی"
فقط و فقط لحظه ایست که احساس کنی با آنچه داری خوشبختی...

من با داشتن( تو ) خوشبخت ترینم...

  

 

 

/ 4 نظر / 24 بازدید
نازی

پویان رو نگاه چه موش موشی شده عزیزم بوس بوس[ماچ]

مامان ستاره

عسلای من چه ناز و تمیز شدند.[ماچ] واسه هردوتاتون.[گل]

mahsa.h

پسر پسر.. قندوعسل..چه خرگوشه خوشگل وتمیزی هستی پویان جااانم.....