فرهنگ لغت گلدونه ایی

پتو................................................................ابو تخمه وتخم مرغ ...........................................تخم آب و لیوان ....................................................آبه انبه و عمه ...................................................عمه ماشین .........................................................آن آن حمام ............................................................حمو هواپیما..........................................................هوا شیشه شیر..................................................شی شی توپ ..............................................................تو بابا ................................................................با      با مامان ...........................................................ما      ما داغ ..............................................................داغ  با شنیدن صدای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
دی 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
18 پست
آذر 91
4 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
4 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
4 پست
آذر 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
1 پست