مسافرت آره یا نه؟

دیروز مامان اینا تصمیم گرفتند یه سفر شمال برن  قراره من وبابا مهدی هم بریم ولی من دودلم شماها سلامتیتون به خطر نیافتد؟؟

/ 0 نظر / 5 بازدید