روزی در طبیعت

 

به چی نگاه می کنین؟ 

به بز غاله ها!!

رنگین کمون هم دیدیم +ترافیککککککککککککککککککک

و در آخر کوه ومه....

پی نوشت: امروز خیلی خوش گذشت و کسانی که ما رو همراهی کردن:

عمه آذر اینا و عمه مریم اینا از بابل

عمه میترا ایناوعمه سپیده ایناوعمه لیدا از تهران

/ 2 نظر / 67 بازدید
عمه سپیده

به ما هم خیلی خوش گذشت به امید تکرار این روزا

m.h

جیگرای من امیدوارم همیشه شادو شاد وشاد باشید[گل]