پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

فرهنگ لغت گلدونه ایی

پتو................................................................ابو تخمه وتخم مرغ ...........................................تخم آب و لیوان ....................................................آبه انبه و عمه ...................................................عمه ماشین .........................................................آن آن حمام ............................................................حمو هواپیما..........................................................هوا شیشه شیر..................................................شی شی توپ ..............................................................تو بابا ................................................................با      با مامان ...........................................................ما      ما داغ ..............................................................داغ  با شنیدن صدای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید