تشکر از پدر

مهدی عزیزم

ممنونم بابت لطف ومحبتی که در حقم کردی از تمام صبوریهات که گاهی خارج از تحملت بود وتمام محبتی که برای خوشحال وراضی بودن من بی وقفه نثارم کردی از اینکه نگذاشتی آب توی دلم تکون بخوره وتمام سعی ات را کردی که تا این مدت به من سخت نگذره امیدوارم این نی نی کوچولو ها قدر پدر مهربونی  مثل تو رو خوب بدونند

/ 0 نظر / 9 بازدید