بارالها....

 بارالها!

قدرتی به من ببخش

تا پس از تو قوت قلب کودکم باشم
دستانم را چون چتری سایبانش سازم

تا در سایه آن رشد کند

زمزمه صدایم، نوای آرامش او باشد

و گره نگاهم، با چشمان زیبایش

غصه را از دل کوچکش برباید

نوازش هایم، موجی از امید در او بیافریند

و بوسه هایم، بارقه شوق را بر چشمانش بنشاند

لالایی شبانه ام، آرزوهای شیرین را به خوابش بیاورد

و رویایی دل انگیز را برای او رقم بزند

پروردگار مهربانم!

هرگز کودکم را در تنهایی وا مگذار

او را به تو می سپارمگاه می اندیشم من که سهم اندکی در آفرینش این موجود معجزه وار داشتم و اینگونه
دوستش دارم،

تو که سهم کاملی در آفرینش ما داشتی چگونه دوستمان داری

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
بابا مهدی

چه متن زیبایی واقعا لذت بردم[قلب][قلب][قلب]