یلدا 91 مبارککککک(سومین یلدا گلدونه ایی)

                                             

شب یلدا امسال خیلیییییییی عالی بود و به خانواده ما خیلی خوش گذشت. 

اول خونه مامان آذر اینا شب یلدا رو برگزار کردیم و بعد خونه عمه میترا  . از همین جا ازشون تشکر میکنیم خیلی زحمت کشیدن  بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 

خوب بریم سراغ عکسا

 

  

/ 1 نظر / 50 بازدید
باران

وای چه دخمل پسملای نازی دارین من که از این به بعد هر روز میام خیلی نازن[راک][گل]